Interaktiivseid õpimänge ML

25/02/2014 15:18

Lahenda mõistatused 

 

 

 1. Doomino liitmine ja lahutamine 1.klassile - https://www.kubbu.com/?s=liitmine-lahutamine2 
 2. Sõnavara rikastamine ( kahjuks ei sobi kasutada, kubbu ei loe täpitähti) - https://kubbu.com/?s=sonavararikastamine
 3. Rühmitamine: elus-eluta - https://kubbu.com/?s=elusjaeluta
 4. Miljonimäng Eestimaa - https://learningapps.org/display?v=pteha79g2&preview=1
 5. Täida lüngad -  https://LearningApps.org/display?v=pxzps0v9c
 6. Kirjuta lünka e või ee - https://learningapps.org/display?v=pkj77juv5
 7. Kirjuta sõnale lõpp. Tegusõna -  https://learningapps.org/display?v=pzm6nivvj
 8. Kes on pildil? -  https://LearningApps.org/721912
 9. Leia kaardilt Saaremaa omavalitsused - https://learningapps.org/display?v=pyk30mse3
 10. Lahenda piltristsõna -  https://LearningApps.org/722092
 11. Rühmita häälikud kolme rühma - https://kubbu.com/?s=haalikuryhmad2
 12. Liitmine ja lahutamine 20 piires - https://kubbu.com/?s=liitlah2
 13. Arvukodud - https://kubbu.com/?s=arvukodu2
 14. Mu äppide kogumik - https://learningapps.org/display?v=pxfybg4nj
 15. Lahenda mõistatused  - https://learningapps.org/display?v=psk26284j
 16. Riimuvad sõnad; poomismäng - https://learningapps.org/display?v=p15vif8ca
 17. Rühmitamise pusle; linnad, vallad, külad - https://learningapps.org/display?v=pi74krpja
Õp Eve R testid
 1. https://evetestid.weebly.com/eesti-keel.html - eesti keel 
 2. https://evetestid.weebly.com/matemaatika.html - korratabel
 3. https://evetestid.weebly.com/loodusotildepetus.html - videotestid